Tạp thi kỳ 1 – Nguyễn Du

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên,
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên.
Xuân lan thu cúc thành hư sự,
Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên.
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ,
Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên.
Thôn cư bất yếm tần cô tửu,
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.

Dịch nghĩa:

Tráng sĩ đầu bạc ngửng nhìn trời, lòng bi đát,
Hùng tâm, sinh kế cả hai đều mờ mịt.
Xuân lan thu cúc đã thành chuyện hão,
Đông rét hè nóng cướp cả tuổi xuân.
Dắt chó đi săn, mãi vui dưới chân núi Hồng,
Trong mây trắng, nằm bệnh bên sông Quế.
Ở thôn quê, thích nhất được mua rượu uống luôn,
Trong túi hãy còn ba mươi đồng tiền đây.

Bản dịch của Vũ Khánh

Kìa ai tóc bạc trông trời

Hùng tâm sinh kế thở dài sầu bi

Xuân lan thu cúc mà chi

Hè nồng đông giá còn gì là xuân

Núi Hồng mê mải cuộc săn

Trắng mây sông Quế bệnh nằm có ai

Thú quê sẵn chén dông dài

Giắt lưng còn những ba mươi đồng này.

Bản dịch của Yên Liên 20101204

Bạc đầu lặng ngắm trời xanh

Hùng tâm sinh kế quẩn quanh thoáng mà

Xuân lan thu cúc đã xa

Hạ nồm đông lạnh chốc đà đuổi xuân.

Núi Hồng dắt chó dạo lần

Sông Quế nằm bệnh mây vần thành chăn

Rượu quê sẵn đãi người nhàn

Dắt lưng còn đủ mươi dăm đồng tiền.

Lạm bàn: Cái tâm tình ý tứ của con người ta, thể hiện khá rõ qua cách chọn từ ngữ dịch thơ. Vũ Khánh là tu mi nam tử, nên mê mải với cuộc săn. Còn Yên Liên tạm gọi là nữ nhi (cho đến khi có bằng chứng xác thực là nàng ta hoặc là người vô tính hoặc là người lưỡng tính hehehe) vốn chẳng thấy cái việc đi săn có gì hay, lại còn là người ăn chay, săn bắt sao đành, mới dịch ra là dắt chó dạo lần. Phân tích ra cũng thật thú vị.

—–
Hoa Sinh

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

One Response to Tạp thi kỳ 1 – Nguyễn Du

  1. Vũ Khánh đại ca, nếu anh ghé lại nhà thì em kể công là em đã chính sửa những chỗ em chép chưa chuẩn bản dịch của anh nhé! 🙂 – YL

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: