Tái hạ khúc – Lý Bạch – Vũ Khánh gửi tặng

TÁI HẠ KHÚC (lục thủ)

                   I

Ngũ nguyệt Thiên Sơn tuyết,

Vô hoa chỉ hữu hàn.

Địch trung văn “Chiết liễu”,

Xuân sắc vị tằng khan.

Hiểu chiến tùy kim cổ,

Tiêu miên bão ngọc an (yên).

Nguyện tương yêu hạ kiếm,

Trực vị trảm Lâu Lan.

               II

Thiên binh há bắc hoang,

Hồ mã dụcNamẩm.

Hoành qua tòng bách chiến,

Trực vị hàm ân thậm.

Ác tuyết hải thượng xan,

Phất sa lũng đầu tẩm.

Hà đương phá Nguyệt Chi,

Nhiên hậu phương cao chẩm.

               III

Tuấn mã như phong biều,

Minh tiên xuất Vị Kiều,

Loan cung từ Hán nguyệt,

Sáp vũ phá thiên kiêu.

Trận giải tinh mang tận,

Doanh không hải vụ tiêu.

Công thành họa Lân các,

Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu.

                IV

Bạch mã Hoàng Kim tái,

Vân sa nhiễu mộng tư,

Na kham sầu khổ tiết.

Viễn ức biên thành nhi.

Huỳnh phi thu song mãn,

Nguyệt độ sương khuê trì.

Tồi tàn ngô đồng diệp,

Tiêu táp sa đường chi.

Vô thời độc bất kiến,

Lệ lưu không tự tri.

             V

Tái lỗ thừa thu há,

Thiên binh xuất Hán gia.

Tướng quân phân hổ trúc,

Chiến sĩ ngọa Long Sa.

Biên nguyệt tùy cung ảnh

Hồ sương phất kiếm hoa.

Ngọc Quan thù vị nhập,

Thiếu phụ mạc trường ta.

              VI

Phong hỏa động sa mạc,

Liên chiếu Cam Toàn vân.

Hán Hoàng án kiếm khởi,

Hoàn triệu Lý tướng quân,

Binh khí thiên thượng hợp,

Cổ thanh lũng đề văn.

Hoành hành phụ dũng khí,

Nhất chiến tĩnh yêu phân.

Dịch nghĩa:

TÁI HẠ KHÚC (sáu bài)

Tháng Năm, núi Thiên Sơn1 vẫn còn tuyết phủ,

Chẳng thấy hoa, chỉ giá rét lạnh lùng.

Tiếng sáo thổi nghe bài “Chiết liễu”,

Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân,

Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống,

Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc.
Muốn tuốt gươm bên lưng,

Thẳng chém chúa Lâu Lan2.

                 II

Binh trời xuống cõi Bắc,

Ngựa Hồ muốn uống nước bờNam.

Ngang giáo xông pha trăm trận,

Chỉ vì được đội ơn sâu.

Trên bể vốc tuyết ăn.

Bên ruộng phủi cát ngủ.

Bao giờ đánh tan được Nguyệt Chi3,

Mới nằm gối cao yên giấc.

              III

Tuấn mã chạy như gió,

Thét roi ra thẳng Vị Kiều.

Giương cung từ tạ trăng Hán,

Mũi tên cắm lông bắn phá giặc trời.

Trận tan, tia sáng trên sao tắt,

Doanh vắng, khói biển tiêu tan.

Lập công được vẽ tượng trên gác Kỳ Lân,

Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc4

                        IV

Ngựa trắng phi trên ải Hoàng Kim

Mây cát cuốn theo giấc mộng,

Sá kể chi nỗi đau khổ,

Xa nhớ trẻ ngoài biên cương.

Sương lạnh, trăng chầm chậm qua buồng the.

Lá ngô đồng tàn rụng,

Cành sa đường xác xơ.

Trông ngóng luôn nhưng nào có thấy,

Một mình tuôn lệ âm thầm.

                          V

Gặp tiết thu, giặc ngoài ải tràn xuống,

Binh trời ra từ nhà Hán.

Tướng quân chia ấn hổ trúc,

Chiến sĩ nằm lăn trên bãi Bạch Long Đôi.

Trăng ngoài ải theo lẩn bóng cung,

Sương đất Hồ thấm ướt lưỡi kiếm.

Ngọc Quan chưa vào được,

Vợ trẻ chớ nên than dài.

                 VI

Khói lửa rung động ngoài sa mạc,

Soi đến tận mây Cam Toàn.

Vua Hán chống kiếm dậy,

Lại vời Lý tướng quân5,

Khí quân tụ cả trên trời,

Tiếng trống vang dậy ngoài cõi.

Tung hoành đầy khí thế,

Yêu quái một trận dẹp tan.

 1. Tức núi Kỳ Liên, rất cao, tháng Năm vẫn còn tuyết.
 2. Một nước thời Tây Hán, hay ngăn cản không cho sứ giả nhà Hán sang Tây Vực. Phó Giới Tử được lệnh đến Lâu Lan dùng mưu giết được vua nước đó.
 3. Tên nước Tây Vực thời xưa. Nay thuộc một vùng trong tỉnh Cam Túc và Thanh Hải.
 4. Hoắc Khứ Bệnh, một danh tướng đời Hán, lập nhiều chiến công.
 5. Chỉ danh tướng Lý Quảng nước Triệu thời Chiến Quốc.

 

Dịch thơ:

TÁI HẠ KHÚC

                       I

 

   Tháng Năm núi Thiên Sơn vẫn tuyết,

   Thấy hoa đâu giá rét lạnh lùng.

      Sáo đưa “Chiết liễu” xa chừng,

Màu xuân cảnh sắc chưa từng chốn đây.

    Sớm giao chiến hiệu bày trống thúc,

    Tối chân cồn trằn trọc gối yên.

        Rắp mong gươm tuốt đòi phen,

Thẳng tay chém chúa Lâu Lan mới là.

 

                       II

 

    Đây binh trời mới sa cõi Bắc,

    Nọ ngựa Hồ khát nước bờ Nam.

       Chỉ ngang ngọn giáo băng ngàn,

Ơn sâu sá kể nghìn vàng tấm thân.

    Nơi bãi bể vốc ăn tuyết giá,

    Giũ cát lầm ngủ vạ nào khi.

        Bao giờ phá được Nguyệt Chi,

Gối cao yên giấc hờn kia mới là.

 

                        III

 

     Vó câu khua những ngờ gió nổi,

     Thét roi dong thẳng lối Vị Kiều.

         Cung rời trăng Hán giương theo,

Vút tên lông vũ “thiên kiêu” rụng rời.

     Tàn chiến trận sao trời vụt tắt,

     Doanh vắng tanh khói nhạt biển xanh.

         Kỳ Lân gác vẽ lưu danh,

Tướng quân họ Hoắc họa đành nên công.

 

                        IV

 

     Ải Hoàng Kim ruổi rong bạch mã,

     Cát theo mây vật vã mộng này.

         Kể chi nỗi khổ bao rày,

Xót thương con trẻ bấy chầy ngoài biên.

     Song thu những như chen đom đóm,

     Buồng the trông dầm bóng trăng sương.

         Ngô đồng lá trút thê lương,

Lại kia mấy nhánh sa đường xác xơ.

       Càng trông thôi lại càng chưa,

Phòng không gối chiếc tuôn mưa lệ giàn.

 

                       V

 

      Thừa thu tiết giặc tràn qua ải,

      Động binh trời Hán vội nẻo ra.

          Tướng chia khớp ấn hổ phù,

Long Sa sĩ tốt vật vờ bãi thung.

      Trăng quan tái vành cung lẩn bóng,

      Sương đất Hồ buốt sống gươm mai.

          Ngọc Quan ải vẫn dằng dai,

Buồng xuân vợ trẻ chớ hoài thở than.

 

                       VI

 

      Lửa hiệu cháy rùng rùng sa mạc,

      Rực thức mây lớp lớp Cam Tuyền.

        Hán hoàng chống kiếm đứng lên,

Tướng quân họ Lý một phen triệu vời.

      Khí kiêu dũng khắp trời tụ lại,

      Trống trận rung ngoài cõi ran ran.

        Tung hoành khí thế chan chan,

Yêu ma một trận cho tàn mới nghe.

                             Vĩnh Yên, đêm 10.11.2011

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

2 Responses to Tái hạ khúc – Lý Bạch – Vũ Khánh gửi tặng

 1. Dạo này em bận quá nên chưa có thời gian đọc kỹ, nhưng mà thấy bài thơ này cũng hay, thik đoạn số 1 và đoạn số 4.
  Đoạn số 4 phần thơ dịch, đọc lên phảng phất như Chinh phụ ngâm 😛
  ANHCA

  Like

 2. Giỏi đấy cô Dật Ly.
  BTW, bận gì vậy, trong đó có bận làm vườn ko? 😀

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: