Hơi hơi chán đời

Mỗi 6 tháng sẽ có 1 cái email gọi là 6-month progress report dc gởi đến, cứ mỗi lần thấy nó là stress level lại tăng mấy phần, vì chẳng có progress nào cả, từ mấy năm nay, chứ đừng nói 6 months…

Chán đời,

và đang tự hỏi có nên đóng blog này lại

để tự kỷ cho toàn diện và triệt để?

anhca

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

3 Responses to Hơi hơi chán đời

  1. Si says:

    every time when she is moody, she says something similar to this… and half a year later, she would deny “toàn diện và triệt để” that she ever wants to close the blog… 😀

    Like

  2. Si says:

    well, the 3rd, actually…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: