Affection – The Path of Truth (Phẩm Hỷ ái – Kinh Pháp cú)

Kinh Pháp cú (Dhammapada), nghĩa là Con đường Chân lý, là một trong nx bộ kinh quan trọng nhất trong Phật giáo Tiểu thừa (Theravada).

Dưới đây trích 2 câu trong chương 16, bàn về Hỷ ái của con người. Các câu khác cũng tương tự về ý nghĩa và lời lẽ, nhưng quote 2 câu này vì đọc phần dịch hay hay, cả english lẫn tiếng việt…

210. Don’t consort with dear ones
at any time, nor those not dear,
’tis dukkha not to see the dear,
’tis dukkha seeing those not dear.

Chớ gần gũi người yêu,
Trọn đời xa kẻ ghét.
Yêu không gặp là khổ,
Oán phải gặp cũng đau.

212. From endearment grief is born,
from endearment fear,
one who is endearment-free
has no grief — how fear?

212. Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái,
Không sầu, đâu sợ hãi?

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

6 Responses to Affection – The Path of Truth (Phẩm Hỷ ái – Kinh Pháp cú)

 1. Si says:

  Thắc mắc là Kinh pháp cú lại có tag là linh tinh?? 😛
  Đang chuẩn bị yêu ai chăng, nên đăng lên đoan cảnh tỉnh bản thân? 🙂

  Like

 2. Si says:

  internet vẫn hỏng… chưa biết bao giờ có người đến sửa… sensitive thế nào hả bạn?:-)

  Like

 3. Si says:

  Thế Phật giáo đại thừa có những kinh gì quan trọng?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: