Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.3

Thiên 1: Học nhi. Chương 1.3

1.3. 子曰:“巧言令色,鲜矣仁!”

Zǐ yuē: qiǎo yán lìng sè, xiān yǐ rén!

Tử viết: xảo ngôn lệnh sắc (1), tiển (2) hĩ nhân!

[Dịch câu – Dương Bá Tuấn]
Khổng tử viết: Hoa ngôn xảo ngữ, làm ra vẻ hòa ngôn duyệt sắc, loại người này, nhân đức không nhiều!

[Chú thích – Dương Bá Tuấn]
1. 巧言令色 – qiǎo yán lìng sè – xảo ngôn lệnh sắc: Chu Hi chú thích: 好其言,善其色,致饰于外,务以说人 – hảo kì ngôn, thiện kì sắc, trí sức ư ngoại, vụ dĩ duyệt nhân – lời nói tốt đẹp, nhan sắc hòa thiện, hết lòng làm/thể hiện đẹp ở bên ngoài, chuyên chú làm đẹp lòng người khác . “Xảo” và “lệnh” đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên ở đây nên giải thích là giả trang dáng vẻ hòa ngôn duyệt sắc – dáng vẻ ngôn ngữ hòa nhã.
(YL) 鲜- xiǎn – tiển: ít, thiếu, hiếm. Trong Luận ngữ, chữ 鲜 đều mang ý nghĩa này. Chữ矣 tiếp theo dùng như từ 了 (le) hiện đại. Khi biểu thị cảm thán thấy Việt Nam mình hay dịch là “thay,” “vậy thay.”

 

Si

 

 

 

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

5 Responses to Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.3

  1. Haizzz đã 1.3 rồi mà vẫn chưa thuộc 1.1 và 1.2 chi hồ dã dã >_<

    Like

  2. Pingback: [KTTH] Chương 19 – Tịnh Nguyệt Cổ Trấn

  3. Pingback: Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.10 | Hoasinh_Anhca

  4. Pingback: Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi | Hoasinh_Anhca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: