Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.4

Thiên 1: Học nhi. Chương 1.4

1.4. 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

Zēng zǐ yuē : wú sān xǐng wú shēn : wèi rén móu ér bú zhōng hū , yǔ péng yǒu jiāo ér bú xìn hū , chuán bù xí hū 。

Tăng tử (1) viết: Ngô nhật tam tỉnh (2) ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín (3) hồ? Truyền (4) bất tập(5) hồ?

[Dịch câu – Dương Bá Tuấn]
Tăng tử nói: Ta mỗi ngày đều nhiều lần tự phản tỉnh (i) bản thân, đối với người khác đã tận tâm kiệt lực chưa? Cùng bạn hữu giao thiệp đã đạt đến thành thực chưa? Nội dung do thầy giáo truyền thụ cho ta, đã ôn luyện, thực tập chưa?

(i) Phản tỉnh: tiếng Anh là to reflect upon oneself, to examine one’s conscience, to question oneself, to search one’s soul. Tự vấn, tự hỏi.

[Chú thích – Dương Bá Tuấn]

 1. 曾子 – Zēng zǐ – Tăng tử: tức Tăng Sâm, tự là Tử Dư, học sinh của Khổng tử, nhỏ hơn Khổng tử 46 tuổi (trước công nguyên 505-435).
 2. 三省 – sān xǐng- tam tỉnh: Tỉnh – tự kiểm tra bản thân, phản tỉnh, kiểm điểm trong lòng. “Tam” trong “tam tỉnh” có ý là nhiều lần. Ở thời cổ đại, thêm số từ vào trước động từ chỉ động tác, số này đều biểu thị động tác lặp lại nhiều lần. Còn số “ba” hay “chín” các loại, đều như nhau, chỉ số lần nhiều, không cần phải coi là chính xác như thế.
 3. 信- xìn- tín: là thành (chân thành).
 4. 传 – chuán – truyền: động từ làm danh từ– truyền thụ của thầy giáo.
 5. 习 – tập: Tập giống như trong “học nhi thời tập chi,” bao gồm ôn tập, thực tập, diễn tập.

 

 

 

 

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

2 Responses to Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.4

 1. strongerle says:

  thỉnh thoảng đọc 1 chương thế này cảm thấy thật thú vị, không chỉ dạy đạo lý mà còn có bình giảng kèm theo

  Like

 2. Pingback: Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi | Hoasinh_Anhca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: