Cổ thi Việt Nam

Danh sách cổ thi cổ văn Việt Nam

Bà Huyện Thanh Quan – Cảnh chiều hôm

Bà Huyện Thanh Quan – Chiều hôm nhớ nhà

Đặng Trần Côn – Chinh phụ ngâm (bình luận bản dịch song thất lục bát)

Hồ Xuân Hương – Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

Khuyết danh – Vè nói ngược

Lê Quý Đôn – Đại Đăng Xuyên

Mãn Giác thiền sư – Cáo tật thị chúng

Nguyễn Du – Bất mị

Nguyễn Du – Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3

Nguyễn Du – Đối tửu

Nguyễn Du – Tạp thi kỳ 1

Nguyễn Du – Thu chí kỳ 1, 2

Nguyễn Du – Thu chí kỳ 2

Nguyễn Du – U cư kỳ 2

Nguyễn Du – Văn tế thập loại chúng sinh

Nguyễn Thông – Biệt lâm hạ hoa

Nguyễn Trãi – Bình Ngô đại cáo

Nguyễn Trãi – Hải khẩu dạ bạc hữu cảm 1

Nguyễn Trãi – Thính vũ

Quang Trung Nguyễn Huệ

Trần Nhân Tông – Đăng Bảo Đài sơn, bản dịch ở đây

Trần Nhân Tông – Thiên Trường vãn vọng

Trần Nhân Tông – Thiên Trường vãn vọng (bản dịch của Ngô Tất Tố)

Trần Nhân Tông – Trúc nô minh

Trần Nhân Tông – Trúc nô minh

Trần Nhân Tông – Xuân vãn

Trần Nhân Tông – Xuân vãn

Trần Quang Triều – Chu trung độc chước

2 Responses to Cổ thi Việt Nam

  1. Pingback: Trúc Nô Minh – Trần Nhân Tông « Hoasinh_Anhca

  2. Pingback: ◇ Gót Ngần Ngại Xưa. | thạch thảo viên - vũ đan huyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: