Cổ thi Việt Nam

Danh sách cổ thi cổ văn Việt Nam

Bà Huyện Thanh Quan – Cảnh chiều hôm

Bà Huyện Thanh Quan – Chiều hôm nhớ nhà

Đặng Trần Côn – Chinh phụ ngâm (bình luận bản dịch song thất lục bát)

Hồ Xuân Hương – Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

Khuyết danh – Vè nói ngược

Lê Quý Đôn – Đại Đăng Xuyên

Mãn Giác thiền sư – Cáo tật thị chúng

Nguyễn Du – Bất mị

Nguyễn Du – Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3

Nguyễn Du – Đối tửu

Nguyễn Du – Tạp thi kỳ 1

Nguyễn Du – Thu chí kỳ 1, 2

Nguyễn Du – Thu chí kỳ 2

Nguyễn Du – U cư kỳ 2

Nguyễn Du – Văn tế thập loại chúng sinh

Nguyễn Thông – Biệt lâm hạ hoa

Nguyễn Trãi – Bình Ngô đại cáo

Nguyễn Trãi – Hải khẩu dạ bạc hữu cảm 1

Nguyễn Trãi – Thính vũ

Quang Trung Nguyễn Huệ

Trần Nhân Tông – Đăng Bảo Đài sơn, bản dịch ở đây

Trần Nhân Tông – Thiên Trường vãn vọng

Trần Nhân Tông – Thiên Trường vãn vọng (bản dịch của Ngô Tất Tố)

Trần Nhân Tông – Trúc nô minh

Trần Nhân Tông – Trúc nô minh

Trần Nhân Tông – Xuân vãn

Trần Nhân Tông – Xuân vãn

Trần Quang Triều – Chu trung độc chước

2 Responses to Cổ thi Việt Nam

  1. Pingback: Trúc Nô Minh – Trần Nhân Tông « Hoasinh_Anhca

  2. Pingback: ◇ Gót Ngần Ngại Xưa. | thạch thảo viên - vũ đan huyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: