Chủ nhà

Cô Phàm vịnh (by Trì Trung Hoa Sinh)

Mang mang thiên thủy vô tình sắc
Lãnh lãnh phong vân nhất phiến phàm

Tạm dịch:

Mênh mang trời nước không tình sắc
Lành lạnh gió mây một mảng buồm

Huyết Liên ca (by Chi Thượng Anh Ca)

Yên nguyệt lung lung mãn tịch viên
Phù dung phiếu phiếu xuất lãnh trì

hoặc

Yên nguyệt lung lung mãn tịch viên
Huyết Liên khốc khốc xuất lãnh trì

tạm dịch:

Trăng khói mông lung khắp vườn hoang
Phù dung phiêu dật trong ao lạnh

hoặc

(Trăng khói mông lung khắp vườn hoang
Huyết liên khốc liệt trong ao lạnh)

 

 

 

 

7 Responses to Chủ nhà

 1. Narcissism!!! 😀

  Liked by 1 person

 2. Trì Trung says:

  Try again to see how the comment system works!!!

  Like

 3. Waaah, đã tự sướng lên đây rồi à ;)) — Nên đặt blog title là Narcissists :)) — Anh Ca

  Like

 4. Trì Trung says:

  The tai sao nang ko dat ten blog la Tư. Sươńg luon hehe? 😀

  Like

 5. Tại sao c có thể login as Tri Trung được mà e cứ bị Hoasinh-Anhca thế này 😦

  Like

 6. Trì Trung says:

  Read blog as a stranger, use peronal email to leave a comment….

  Like

 7. Pingback: Blogging, tổng kết 1 năm… « Hoasinh_Anhca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: