Luận ngữ

Luận ngữ là một trong Tứ thư (trong Tứ thư Ngũ kinh của Nho giáo). Tứ thư bao gồm: Đại học, Luận ngữ, Mạnh tử, Trung dung.

Đáng ra phải đưa Đại học lên trước, nhưng mắc cái bệnh lười, đọc rồi không muốn giở lại.

Từ giờ, vì công cuộc học tập bán nghiêm túc, và để hệ thống hóa kiến thức, ta sẽ lần lượt giới thiệu 20  thiên, 492 chương Luận ngữ, để xem bao giờ mới học xong quyển sách này?

Về cơ bản, là ta dịch lại một quyển Luận ngữ tiếng Trung lấy được trên mạng từ lâu lắm rồi, mà ta thấy chú thích rõ ràng, tập hợp nhiều cách giải nghĩa khác nhau. Rất đáng tiếc, quyển này không đề tên người chú thích/giải nghĩa hay nhà xuất bản gì hết, rất đi ngược lại với truyền thống nghiên cứu khoa học phương Tây. Ta cố gắng search trên mạng, thì thấy nội dung trong quyển này có vẻ phổ biến, chép ở một số trang web và blog, nhưng cũng vẫn chưa tìm ra được quyển này tên là gì, luận ngữ, luận ngữ toàn tập, luận ngữ toàn văn, luận ngữ tập chú, luận ngữ chú giải, hay gì khác? (con chim có tìm được thì xin chân thành cảm ơn). Trước mắt, ta đành nhắm mắt cho qua.

Là quyển này đây: 杨伯峻.《论语译注》[Luận ngữ dịch chú].北京:中华书局.(rất tiếc là không rõ năm nào). Dương bá Tuấn là học giả có tiếng, có thể xem tiểu sử ở đây).

[20160725] Từ Thiên 1. Chương 1.6 trở đi, sẽ cố gắng tham khảo thêm phân tích chỗ khác nữa, khi thời gian và điều kiện cho phép.

[20180325] Phát hiện ra là có nhiều phiên bản khác nhau của Luận ngữ Dịch chú, bản trước đây download được lại không rõ là bản nào vì không đề năm. Vì vậy từ hôm nay edit lại một lượt, dựa theo một bản xuất bản năm 2006. 

Quan trọng, do truyền thống kiến tạo của nhà này, nên sẽ dịch lại chú giải, giải thích, bình luận của tiền nhân, tiền bối để tham khảo, nhưng khuyến khích mỗi người có một cách nhìn, một cách giải thích và bình luận khác nhau. Nếu chủ nhà này viết bình luận, hay đặt câu hỏi, nhớ viết vào luôn phần cuối trong bài, theo mẫu [Bình luận của Dật Ly] la la…

Mục tiêu là sau khi đọc xong quyển này, viết được 1 bài book review? 😛

Chú thích 1: 492 chương thực ra là 492 câu, 😛 không thì đau hết cả tim. Tuy nhiên cũng không vội mừng, mỗi câu chú giải, giải thích lên đến vài trang sách.

Chú thích 2: Các thiên đều lấy 2 3 chữ đầu của chương đầu làm tên, về cơ bản không có nghĩa gì, không đại diện cho nội dung của thiên. 2018: đính chính lại, người xưa có biên tập sắp xếp, tên chương cũng có tính đại diện, mỗi tội nhiều chỗ thấy sự liên hệ có chút  loằng ngoằng lắt léo 🙂

Thiên 1 – Học nhi (bao gồm 16 chương):

1.1         1.2        1.3        1.4        1.5        1.6        1.7        1.8        1.9        1.10        

1.11        1.12        1.13        1.14        1.15        1.16

Thiên 2 – Vi chính (bao gồm 24 chương):

2.1        2.2        2.3        2.4        2.5        2.6        2.7        2.8        2.9        2.10

2.11        2.12        2.13        2.14        2.15        2.16        2.17        2.18        2.19        2.20

2.21        2.22        2.23        2.24

 

%d bloggers like this: