Tử đằng thụ – Lý Bạch

Hoa tử đằng

紫藤树

紫藤挂云木,
花蔓宜阳春。
密叶隐歌鸟,
香风留美人。

Hán Việt:
Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân.

Dịch nghĩa:
Tử đằng quấn quanh cây cao đến mây
Hoa nở lan ra trong ngày xuân ấm vô cùng đẹp
Giữa đám lá dày có chim ca hát
Gió đưa hương làm mỹ nhân lưu luyến.

Hàn

Lý Bạch Lý Bạch

Loăng quăng thế nào mà đọc trúng 2 câu thơ nghe hay hay:

Động Đình tây vọng Sở giang phân, 
Thuỷ tận nam thiên bất kiến vân. 

Phía Tây hồ Động đình thấy sông Sở (Trường giang) ngăn chia?
Nước chảy mãi tới trời nam không nhìn thấy mây 😛

Check 1 hồi thì té ra là của Lý Bạch (thảo nào nghe quen 😛  cứ nước liền trời, trời liền nước là Lý Bạch ngay, kiểu như  “Phi lưu trực há tam thiên xích/Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên” với lại “Cô phàm viễn ảnh bích ko tận/Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu”…). Bài này nằm trong 1 dải các bài thơ về hồ Động Đình – mềnh cũng chẳng biết hồ này là hồ nào, mà cũng chẳng care cái hồ đó, chỉ cần biết là ổng đang miêu tả/vẽ lại cảnh của 1 hồ nước là dc rồi. Rất là thấm đẫm phong cách Lý Bạch, lãng mạn, phiêu diêu, phóng khoáng, ko bi lụy và có mùi rượu 😛

Lướt qua thì thấy nổi lên có 2 câu khác hay hơn rất nhiều (mềnh thì thấy hay nhất)

Nam hồ thu thuỷ dạ vô yên, 
Nại khả thừa lưu trực thượng thiên. 

Nghĩa là:

Nước ở hồ phía nam mùa thu không mờ khói
Muốn theo dòng nước chảy mãi lên tận trời cao.

Chưa có thời gian ngâm cứu kỹ, cứ  save tạm ở đây đã. Mới đọc thì thấy 2 bài đầu có vẻ hay 🙂

陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭

洞庭西望楚江分,
水盡南天不見雲。
日落長沙秋色遠,
不知何處弔湘君。

南湖秋水夜無煙,
耐可乘流直上天。
且就洞庭賒月色,
將船買酒白雲邊。

洛陽才子謫湘川,
元禮同舟月下仙。
記得長安還欲笑,
不知何處是西天。

洞庭湖西秋月輝,
瀟湘江北早鴻飛。
醉客滿船歌白苧,
不知霜露入秋衣。

帝子瀟湘去不還,
空余秋草洞庭間。
淡掃明湖開玉鏡,
丹青畫出是君山。

Phiên âm: Bồi tộc thúc Hình bộ Thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình

(Cùng với ông chú làm Hình bộ Thị lang- Lý Diệp và Trung thư Xá nhân – Giả Chí đi chơi Hồ Động Đình)

Động Đình tây vọng Sở giang phân, 
Thuỷ tận nam thiên bất kiến vân. 
Nhật lạc Trường Sa thu sắc viễn,
Bất tri hà xứ điếu Tương quân.

Nam hồ thu thuỷ dạ vô yên, 
Nại khả thừa lưu trực thượng thiên. 
Thả tựu Động Đình xa nguyệt sắc,
Tương thuyền mãi tửu bạch vân biên.

Lạc Dương tài tử trích tương xuyên,
Nguyên lễ đồng chu nguyệt hạ tiên.
Ký đắc Trường An hoàn dục tiếu,
Bất tri hà xứ thị tây thiên.

Động Đình hồ tây thu nguyệt huy
Tiêu Tương giang bắc tảo hồng phi
Túy khách mãn thuyền ca Bạch trữ
Bất tri sương lộ nhập thu y.

Đế tử Tiêu Tương khứ bất hoàn,
Không dư thu thảo Động Đình gian.
Đạm tảo minh hồ khai ngọc cảnh,
Đan thanh hoạ xuất thị quân san.

http://www.shicimingju.com/baidu/list/112981.html

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4092

Phần dịch nghĩa thì đợi hôm nào rỗi việc làm tiếp.

Anh Ca

%d bloggers like this: