Đối Tửu – Nguyễn Du

對酒

趺坐閒窗醉眼開,
落花無數下蒼苔。
生前不盡樽中酒,
死後誰澆墓上杯。
春色漸遷黃鳥去,
年光暗逐白頭來。
百期但得終朝醉,
世事浮雲真可哀。

趺坐閒窗醉眼开,  
  
落花无数下苍苔。  
  
生前不尽樽中酒,  
  
死后谁浇墓上杯。  
  
春色渐迁黄鸟去,  
  
年光暗逐白头来。  
  
百期但得终朝醉,  
  
世事浮云真可哀。

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.

Dịch nghĩa:

Ngồi xếp bằng tròn trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho ?
Sắc xuân thay đổi dần, chim hoàng oanh bay đi,
Năm tháng ngầm trôi,  đầu đã bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn.

(thivien.net)

Bản dịch của Yên Liên (YL 20101130)

Bên song tiếng rượu tần ngần

Thảm rêu ngàn cánh hoa lần lần rơi

Khi không chén nhấp nửa vời

Chết rồi bên mộ ai mời rượu đây

Xuân đi oanh cũng mải bay

Tháng ngày dồn lại tóc đầy màu sương.

Mong say cho hết đoạn trường

Sự đời mây nổi thê lương cõi lòng.

Bản dịch của Vũ Khánh:

La đà dăm chén bên song

Rêu xanh hoa rụng cho lòng ngẩn ngơ

Rượu kia chẳng uống bây giờ

Ngày sau ai rưới lên mồ cho đây?

Oanh đi thêm vẻ xuân gầy

Hôm mai đương giục tóc rày tuyết sương

Cho say một kiếp vô thường

Sự đời mây nổi sầu thương ai mà.

———-

Hoa Sinh

Vào 1 ngày đẹp trời tháng 9 năm 2013, nhã hững dâng cao độ, dịch bài này ra tiếng Anh. Dưới đây là bản dịch, sau 1 hồi interaction, cân đo đong đếm từ, ngữ pháp, ý thơ…. giữa nàng Yên Liên và nàng Dật Ly. (Riêng thơ tiếng Anh luật như thế nào, ko ai “thèm” nghiên cứu) 😀 😀 😀

At the window, me with a couple of drinks

On the green moss, countless petals’re falling.

When alive, if I fail to drink up,

Once die, on my grave who would pour a cup?

As spring colour fades, the orioles fly away

And years passing by, silently turn my hair all grey.

In this lifetime, I wish myself drunk all day,

Life is like a floating cloud, sadly say.
YL
leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: