Luận ngữ. Thiên 1: Học nhi. Chương 1.10

*Chương này có phần phân tích bình luận của Nam Hoài Cẩn rất hay, mở rộng ra nhiều kiến thức bổ ích. Ta mất hơn 2 tuần để cố gắng dịch cho hết. Mọi người cố đọc 🙂

Thiên 1: học nhi. Chương 1.10

子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与?”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”

Zǐ Qín wèn yú Zǐ Gòng yuē :“fū zǐ zhì yú shì bāng yě ,bì wén qí zhèng ,qiú zhī yǔ, yì yǔ zhī yǔ ?” Zǐ Gòng yuē :“fū zǐ wēn 、liáng 、gōng 、jiǎn 、ràng yǐ de zhī 。Fū zǐ zhī qiú zhī yě ,qí zhū yì hū rén zhī qiú zhī yǔ ?”

Tử Cầm (1) vấn ư Tử Cống (2) viết: “Phu tử (3) chí ư thị bang dã, tất văn kì chính, cầu chi dư, ức dữ chi dư?”
Tử Cống viết: “Phu tử ôn, lương, cung, kiệm, nhượng dĩ đắc chi. Phu tử chi cầu chi dã, kì chư (4) dị hồ nhân chi cầu chi dư?”

[Dịch câu – Dương Bá Tuấn]
Tử Cầm hỏi Tử Cống: “thầy đi đến nước nào, đều nghe đến chính sự nước đó, là thầy tự cầu, hay là người khác tự động nói với thầy?”
Tử Cống nói: “Thầy dựa vào ôn hòa, thiện lương, nghiêm túc, tiết kiệm, khiêm tốt mà có được. Phương pháp đạt được của thầy, với phương pháp của người khác, không giống nhau chăng?”

[Chú thích – Dương Bá Tuấn]
1. Tử Cầm: Trần Kháng tự Tử Cầm. Từ những việc ghi chép trong thiên Tử Trương, e là không phải học sinh của Khổng tử. “Trọng Ni đệ tử liệt truyện” trong Sử Ký cũng không ghi về người này. Nhưng chú thích của Trịnh Huyền trong Luận Ngữ và Đàn Cung đều nói đây là học sinh của Khổng Tử, không hiểu là có cơ sở nào không.
2. Tử Cống – 子贡 – Zǐ Gòng: học sinh Khổng tử, họ Đoan Mộc, tên Tứ, tự Tử Cống, nhỏ hơn Khổng tử 31 tuổi.
3. Phu tử – 夫子 – fū zǐ: đây là một cách tôn xưng thời cổ đại, những người từng làm chức đại phu đều có thể được tôn xưng như thế này. Khổng tử từng làm Tư Khâu nước Lỗ, do đó học sinh của ông đều gọi ông là phu tử, về sau cứ noi theo nếp này mà gọi. Trong trường hợp nhất định, dùng để đặc biệt chỉ Khổng tử.
4. Kì chư – 其诸: (lược các thể loại ví dụ), biểu thị ngữ khí không khẳng định.

[Luận ngữ tân giải – Tiền Mưu]

Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng: năm loại thái độ biểu lộ ở bên ngoài, có thể từ đó mà suy ra tu dưỡng đạo đức chứa đựng trong con người. Khổng tử vì có tu dưỡng đạo đức này, ánh sáng lan ra người khác, có thể không lời nào mà khiến người khác cảm thấy hòa lạc, do đó mà đạt được sự kính trọng tin tưởng của người khác, họ tự đem việc chính sự của họ ra hỏi […].

Tử Cống giỏi trong việc nói về thánh nhân, chương này đưa ra  ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, tổng cộng năm từ, mà tấm lòng, khí chất, thái độ của Khổng tử, sống động như tận mắt chứng kiến. Người học cẩn thận nghiền ngẫm, có thể bất giác mà giảm đi tính hung ác kiêu căng ngạo mạn.  Lại biết trong nhân gian tự có đạo không cầu mà được. Điều này so với hành vi xảo ngôn lệnh sắc (i), thật cách xa nhau […].

Câu này diễn giải là,

Tử Cầm hỏi Tử Cống: Thầy của chúng ta mỗi lần đến nước nào, đều dự nghe chính sự nước đó, đây là do có lòng cầu được việc này, hay do người ta tự nguyện cho thầy? Tử Cống nói: Thầy của chúng ta là dùng trái tim ôn hòa, lương thiện, cung trang (cung kính nghiêm trang), tiết chế, khiêm nhượng mà đạt được. Cái cầu của thầy chúng ta, chắc phải luôn khác biệt so với phương pháp cầu của người khác.

(i) xem lại Thiên 1. Chương 1.3

[Luận ngữ biệt tài Nam Hoài Cẩn]

“Ôn” là tuyệt đối ôn hòa, dùng từ ngữ hiện đại nói thì là bình hòa. “Lương” là thiện lương, đạo đức. “Cung” là cung kính, cũng là nghiêm túc. “Kiệm” là không lãng phí. “Nhượng” là luôn khiêm nhượng hữu hảo, lý trí (rational – YL), đặt mình ở cuối cùng. Năm chữ này, cũng có thể gọi là năm điều kiện. Miêu tả phong độ, tính cách và tu dưỡng của Khổng tử, năm chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cũng là những thứ mà Nho gia Trung Quốc dạy con người ta làm người, do đó cần bỏ công nghiên cứu kỹ về năm chữ này.

Nói đến ôn, lương, cung, kiệm, nhượng năm chữ này, thì dính dáng đến toàn thể căn nguyên của văn hóa Trung Quốc. Vì lý do này, chúng ta trước hết cần nghiên cứu một quyển sách – Lễ Ký. Lễ Ký là một kho tàng bảo vật của văn hóa Trung Quốc. Tư tưởng “đại đồng” của chúng ta, chính là một phần của thiên 礼运 – “Lễ Vận” trong Lễ Ký. Muốn hiểu cơ sở triết học của tư tưởng “đại đồng,” cần phải nghiên cứu rõ toàn bộ thiên “Lễ Vận” này. Do đó Lễ Ký là bảo khố của văn hóa chúng ta, cũng là nơi chứa tinh thần hiến pháp của hàng nghìn năm từ quá khứ đến nay, ở trong bao gồm cả học vấn hiện đại: chính trị, kinh tế, triết học, giáo dục, xã hội, khoa học, cái gì cũng có, thậm trí cả thuốc chữa bệnh, vệ sinh, bất kỳ quan niệm khoa học nào của người Trung Quốc xưa, đều có cả. Do đó nếu muốn hiểu căn nguyên của văn hóa Trung Quốc, không thể không nghiên cứu Lễ Ký. Không chỉ riêng Lễ Ký, nói một câu khác, muốn hiểu văn hóa Trung Quốc, hiểu tư tưởng Khổng Mạnh, hiểu căn nguyên  của Nghiêu, Thuấn, Vũ Thang, Văn, Võ, Chu công, Khổng tử đến nay, tất phải hiểu Ngũ Kinh của họ.

Nói đến Ngũ Kinh, trong Lễ Ký có một thiên 经解 –  “Kinh Giải,” là tổng kết của  Ngũ Kinh. Tại sao lại nói như vậy? Từ quan niệm hiện đại mà nói, thiên này chính là giới thiệu một cách đơn giản các điểm quan trọng của Ngũ Kinh: đối với mỗi quyển Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân Thu đều tổng kết lại trong một hai câu. Thiên “Kinh Giải” nói: “孔子曰:入其国,其教可知也。”- “Khổng tử viết: nhập kì quốc, kì giáo khả tri dã” – ý nghĩa là, đến một nơi nào, quan sát phong tục lề thói xã hội, thì có thể biết văn hóa giáo dục tư tưởng của nơi đó.

Thiên “Kinh Giải” viết tiếp: “其为人也,温柔敦厚,诗教也” – “Kì vi nhân dã, ôn nhu  đôn hậu, Thi giáo dã ” – Nếu làm người, [mà] ôn nhu đôn hậu,  [là do] Thi dạy vậy. Cái gọi là giáo dục “thi” – thơ, chính là để bồi dưỡng thành người ôn nhu đôn hậu. Nói đến chữ “ôn” trong ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, cần chú ý đến tinh thần “thi giáo”- dạy thơ mà Khổng tử nói đến (hiện tại chưa phải lúc chúng ta đi sâu vào phương diện này, tạm thời chỉ nêu ra đây để tham khảo).  

“疏通知远,书教也” – “Sơ thông tri viễn, Thư giáo dã” – Thông đạt (sự lý), hiểu biết xa rộng, [do] Thư dạy vậy.    书经 – “Thư Kinh” còn gọi là 尚书 – “Thượng Thư,” là bộ lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, cũng không chỉ nói về lịch sử, mà còn là bộ tư liệu đầu tiên về lịch sử văn hiến Trung Quốc. Hiện tại người phương Tây học lịch sử, (hiện tại phương pháp nghiên cứu lịch sử của chúng ta, đa phần là theo quan niệm của phương Tây), như đi vào ngõ hẹp của môn sử học vậy (i), chỉ chuyên môn nghiên cứu kiến thức lịch sử, có phương pháp lịch sử, chú thích lịch sử, ảnh hưởng của lịch sử đến mỗi một thời đại. Ở Trung Quốc trong quá khứ, không phân rõ nhà học thuật và nhà văn học, cũng không phân rõ nhà học thuật và và nhà triết học. Người Trung Quốc trong quá khứ đọc lịch sử với mục đích là để hiểu nhân sinh, hiểu chính trị, hiểu quá khứ mà biết đường dẫn dắt tương lai, do đó cần chúng ta “sơ thông tri viễn.” Người học lịch sử, cần thông đạt, thông hiểu thấu triệt nhân tình thế thái, hiểu biết xa rộng. Đạo lý “xa rộng” này, ta có thể một câu chuyện để thuyết minh: ta có một người bạn làm ngoại giao phải ra nước ngoài nhận nhiệm vụ, ta tặng bạn một đối liễn, chép lại một câu của cổ nhân:  “世事正须高著眼,宦情不厌少低头” – Thế sự chính tu cao trước nhãn,Hoạn tình bất yếm thiểu đê đầu. Ai cũng nên như thế này, người làm ngoại giao càng nên vận dụng tốt câu này. Đối với thế cục biến hóa, bước phát triển của tương lai, cần có nhãn quang (tầm nhìn),  cần nhìn xa trông rộng. “Hoạn tình” là tình thái (tình trạng, thái độ, thần thái) của người làm quan, cần có nhân cách, đặc biệt là người làm ngoại giao, đại diện cho  “quốc cách” (nhân cách của quốc gia), đại diện cho nhân cách của toàn dân, cần có cốt khí,  có thể đứng thẳng, ít cúi đầu, không hề sợ “thiểu đê đầu.” Không có khả năng miễn cưỡng thích ứng với người khác, thì làm thế nào mới làm được? Chính là hiểu được lịch sử, sơ thông tri viễn,  đây là tinh thần giáo dục của “Thư Kinh.”

“广博易良,乐教也。” – “Quảng bác dị lương, Nhạc giáo dã” – Quảng bác bình dị thiện lương, [do] Nhạc dạy vậy. Nhạc/lạc bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, văn nghệ, thể thao các loại. Trong văn hóa truyền thống của chúng ta, tất cả các hạng mục này đều nằm trong “nhạc/lạc,” ý nghĩa quan trọng của cái gọi là bồi dưỡng giáo dục về nhạc/lạc, là dưỡng thành một người có tấm lòng, học thức “quảng bác” – học nhiều biết rộng;  “dị lương” là biến từ xấu thành tốt, bình dị thiện lương.

“絜静精微,易教也。”-  “Khiết tĩnh tinh vi, Dịch giáo dã” – Đạt đến độ thanh khiết, an tĩnh, tinh vi, [do] Dịch dạy vậy. Ý nghĩa của “Dịch Kinh” – Kinh Dịch, là kết tinh văn hóa của tổ tiên truyền lại. Tổ tiên của chúng ta trước khi sáng tạo ra văn học, dùng bát quái họa đồ ghi lại sự việc để biểu đạt ý tứ. Cái gì gọi là khiết tĩnh? Là tính thanh khiết của triết học tông giáo; “tinh vi” là liên quan đến khoa học. Tư tưởng của Kinh Dịch là từ khoa học đến triết học, dung hợp triết học, khoa học, tông giáo ba loại tinh thần. Do đó nói “khiết tĩnh tinh vi, Dịch giáo dã.”

Cho đến “恭俭庄敬,礼教也。” – “Cung kiệm trang kính, Lễ giáo dã” – [Hành xử] cung kính, tiết chế, khiêm tốn, nghiêm trang, [do] Lễ dạy vậy. Đây là về tu dưỡng nhân cách, rèn luyện nhân phẩm.

“属辞比事,《春秋》教也。” – “Chúc từ tỉ sự, Xuân Thu giáo dã”- [Biết] kết nối văn từ, phân loại sự việc, [do được] dạy Xuân Thu vậy.  “Xuân Thu” vừa do Khổng Tử làm ra, vừa là lịch sử. “Chúc từ tỉ sự” là gì? Xem hiểu “Xuân Thu” sách lịch sử này, có thể cung cấp cho chúng ta các loại thông tin về ngoại giao, chính trị, cho đến nhân sinh để tham khảo. Do trong nhân thế, ngọn nguồn, nhân quả của rất nhiều sự việc đều không có gì khác biệt, mới thường có người nói lịch sự là tái diễn. Đây là một vấn đề triết học, lịch sử có tái diễn không? Không có khả năng. Thật sự là không có khả năng sao? Có lẽ có khả năng, vì người xưa là người, chúng ta cũng là người, người Trung Quốc là người, người ngoại quốc vẫn là người, giữa con người với con người, hình thức trạng thái bất đồng, nhưng nguyên tắc lại chẳng thay đổi đến đâu cả, do đó nói lịch sử là lặp lại. Nhưng bất kể lịch sử tái diễn hay không tái diễn, đặc biệt khi văn hóa Trung Quốc có năm ngàn năm lịch sử, đối với việc làm người, xử thế, chỗ nào cũng có kinh nghiệm của người trước. Mặc dù hình thái xã hội thời cổ đại với xã hội của chúng ta không giống nhau, nguyên tắc lại như nhau, do đó đọc Xuân Thu, “chúc từ tỉ sự” (ii), liền có tri thức uyên bác, hiểu biết về từng sự việc đã xảy ra, người xưa cũng đã có sự việc như thế, sự việc này là thiện hay ác, phương pháp xử lý như thế nào đều biết, cái này gọi là “tỉ sự,” là do “Xuân Thu giáo dã.”

[…]

Ở dưới còn có: “故《诗》之失,愚” – “Cố Thi chi thất, ngu” – Thiếu sót của Thi là ngu. Người mãi mãi làm văn, trở thành con mọt sách đọc sách đến hủ lậu cả người, rất đáng ghét, đây chính là ngu ngốc. Loại học vấn nào cũng thế, có hai mặt phải trái, Ngũ Kinh cũng như vậy.

Tiếp theo ghi “《书》之失,诬” – “Thư chi thất, vu” – Thiếu sót của Thư, là ngoa, không thật [vu trong vu cáo, vu khống – YL]. Do đó người đọc lịch sử cần chú ý, đặc biệt là đọc lịch sử Trung Quốc càng cần chú ý, do lịch sử triều Tống là người triều Nguyên biên soạn, lịch sử triều Nguyên là người triều Minh biên soạn, lịch sử triều Minh là người triều Thanh biên soạn, sự tình cách lâu như vậy, mà ý kiến chủ quan, thành kiến của mỗi người lại không giống nhau, do đó những tên người, địa danh, thời gian được ghi trong lịch sử đều là thật, nhưng có lúc sự thật lại không giống thế, hoặc không thấy được hoàn chỉnh. Để bổ sung vào chỗ khiếm khuyết này, vẫn cần đọc sách vở khác của lịch sử. Sách vở khác là đọc cái gì? Xem tấu chương của các triều đại, chúng giống như xã luận báo chí của thời nay, là báo cáo kiến nghị của các đại thần đương thời. Tại sao cần xem báo cáo kiến nghị ? Có thể thấy vấn đề nêu ra trong đó, nếu không có vấn đề thì đã không cần kiến nghị. Vương Kinh Công Vương An Thạch triều Tống từng nói lười đọc “Xuân Thu,” cho rằng đây là một quyển sách cũ nát, đây cũng là quan niệm “thư chi thất, vu.” Điều này những người nghiên cứu và đọc lịch sử cần chú ý.

“《乐》之失,奢” – “Nhạc chi thất, xa” – Thiếu sót của Nhạc, là xa xỉ. Chỉ chú ý đến nghệ thuật các loại, sẽ dễ dàng làm cho phong tục lề thói của xã hội biến thành quá xa xỉ, phung phí.

“《易》之失,贼” – “Dịch chi thất, tặc” – Thiếu sót của Dịch, là hại [tặc trong đạo tặc, nghịch tặc, phản tặc – YL]. Một người nếu trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, tay tính bát quái, chưa cần bói đã biết trước việc, người khác hãy còn chưa làm gì, anh ta biết hết, như thế có tốt không? Rất xấu! “察见渊鱼者不祥” – Sát kiến uyên ngư giả bất tường – tra rõ đến tận chỗ có thể nhìn thấy cá ở vùng nước sâu là chẳng tốt lành gì  (iii). Nếu không có cơ bản tu dưỡng đạo đức, người này sẽ “quỷ đầu quỷ não” – hành vi cử chỉ không quang minh chính đại (iv), lắm chiêu lắm trò. Do đó học Dịch có thể “trên thông thiên văn, dưới thông địa lý.” Tất nhiên rất quan trọng, nhưng “làm người” càng quan trọng, nếu làm người mà làm không tốt,  người xấu mà có tri thức càng nhiều, bản lĩnh làm việc xấu càng lớn, vì thế mà “dịch chi thất, tặc” vậy.

“《礼》之失,烦” – “Lễ chi thất, phiền”   – Thiếu sót của Lễ, là phiền [phiền trong phiền hà, có nghĩa là rắc rối, lôi thôi, rườm rà, hoặc gây phiền – YL]. Lễ rất quan trọng, chú trọng lễ quá mức lại gây phiền hà đến chết, giống như nói chúng ta toàn theo lý luận y học, hay tay không dám sờ vào bánh mì. Toàn theo lời của luật sư, đến đường cũng không dám đi, cử động liền phạm pháp. Nếu phải thực hiện lễ nghi, thì quá phiền. Do đó “lễ” cần vừa phải, thích đáng mới có lợi.

“《春秋》之失,乱” – “Xuân Thu chi thất, loạn” – Thiếu sót của Xuân Thu, là loạn. Hiểu được ý nghĩa của lịch sử Xuân Thu, tất nhiên là tốt, nhưng có lúc học lịch sử lại có vấn đề, giống như một người không nghiên cứu quân sự triết học, tất người này sẽ thành một người dân hoàn hảo không có vấn đề gì, đợi đến lúc nghiên cứu xong quân sự triết học, anh ta lại dễ gây loạn. Người không biết võ thuật, đến cuối cùng có thể chết già trên giường (v); người biết võ thuật, ngược lại chẳng có cái chết tốt đẹp, là cùng một đạo lý như vậy.

“Kinh Giải” đối với Ngũ Kinh,  mặt tốt mặt xấu đều nói. Còn một đoạn ở phía dưới, là nói cho chúng ta, tu dưỡng của Ngũ Kinh, cần đạt đến ôn nhu đôn hậu mà không ngu xuẩn. Người được như thế, mới có khả năng yêu thương bất kỳ người nào, yêu thương bất kỳ bạn bè nào. Thứ gọi là đôn hậu, đối với khuyết điểm của người khác, dễ dàng tha thứ bao dung, đối với sai trái của người khác, có thể từ từ cảm hóa, nhưng không phải là một con mọt sách viển vông, thiếu thực tế,  như thế mới là “深于诗者也” – “thâm ư thi giả dã” – đạt đến trình độ thâm sâu của người học thơ,  mới tính là giáo dục của Thi vậy. Tiếp theo Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, đều như vậy (vi). Bây giờ chúng ta quay lại với Luận ngữ.

Tử Cống nói đến sự ôn, lương, cung, kiệm, nhương của Khổng Tử, là nói đến tu dưỡng của Khổng Tử, là tập hợp các thành tựu lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ đại. Khổng tử có tu dưỡng cao thâm như thế này, có lẽ mục đích của Khổng tử, chính là “thục thế chủ nghĩa” – chủ nghĩa cải thiện xã hội của nước ta thời cổ đại (vii), Khổng tử luôn có tư tưởng cứu thế cứu dân, cũng là đại nghiệp thiên thu  của Khổng Tử mà chúng ta từng đề cập. Đại nghiệp  thiên thu chính là học vấn tư tưởng, […] sự nghiệp thiên thu của Khổng tử là tập hợp thành tựu văn hóa, tư tưởng, tinh thần của Trung Quốc, nhận thức rõ về nhiệm vụ của mình, hy sinh vinh hoa phú quý, mới có thể làm được. Do đó Tử Cống nói với Tử Cầm, hỏi thầy rốt cuộc tại sao lại như vậy? Hãy xem xem thầy là con người như thế này, nếu như nhất định phải nói rằng thầy có dã tâm, có mưu cầu đối với chính trị, chỉ e thứ thầy mưu cầu, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được vậy.

(i) Nguyên văn: Toàn ngưu giác tiêm – 钻牛角尖 – zuān niú jiǎo jiān (khoan, dùi, đục đến mũi sừng trâu, đại loại là có một câu chuyện, một con chuột lọt vào sừng trâu, muốn đào về phía mũi sừng trâu, được khuyên là càng đào về phía đó càng hẹp, đi sai đường rồi, nhưng chuột không nghe, vẫn tiếp tục và chết trong đó. Câu này để chỉ phí lực nghiên cứu một vấn đề không đáng để nghiên cứu, hoặc không có cách để giải quyết, hoặc cũng để chỉ tư tưởng hoặc phương pháp còn hẹp).

(ii) Chúc từ tỉ sự – 属辞比事 – zhǔ cí bǐ shì: Câu trong Lễ Ký, nguyên là để chỉ việc liên kết, kết nối văn từ, sắp xếp sự việc, ghi chép lịch sử. Sau để chỉ việc làm văn ghi chép nói chung.

(iii) Sát kiến uyên ngư giả bất tường – “察见渊鱼者不祥” – chá jiàn yuān yú zhe bù xiáng: sát kiến uyên ngư có nghĩa là có thể tra rõ đến tận chỗ nhìn thấy (có bao nhiêu con) cá ở vùng nước sâu. Dùng để ví với việc có thể truy xét biết được việc riêng mà người khác muốn che dấu, hay không muốn công khai, ở đây mang ý nghĩa chê trách. Cả câu có nghĩa: sát kiến uyên ngư là không tốt, bất thiện, hoặc có thể là không tốt lành/ cát lợi gì. Câu của Liệt Tử.

(iv) Quỷ đầu quỷ não – 鬼头鬼脑 – guǐ tóu guǐ nǎo (đầu quỷ, não quỷ; hình dung hành vi cử chỉ dối trá bí hiểm, không quang minh chính đại. Câu trong sách Nho lâm Ngoại sử của Ngô Kính tử thời Thanh).

(v) Nguyên văn: Thọ chung chính tẩm – 寿终正寝 – shòu zhōng zhèng qǐn (thọ chung: sống rất thọ mới mất; chính tẩm: phòng ở chính. Nguyên chỉ già mất ở trong nhà, hiện nay dùng để chỉ việc sự vật đã diệt vong. Xuất xứ từ sách Phong Thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lâm thời Minh).

(vi) Nguyên văn thiên Kinh Giải trong Lễ Ký như sau (ở trên đều có giải nghĩa hết rồi, nếu đọc kỹ ở trên, tự khắc hiểu hết đoạn dưới này, vì thế cho nên không chép lại giải nghĩa ở đây):

孔子曰:“入其国,其教可知也。其为人也温柔敦厚,诗教也;疏通知远,书教也;广博易良,乐教也;絜静精微,易教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,春秋教也。故诗之失愚,书之失诬,乐之失奢,易之失贼,礼之失烦,春秋之失乱。其为人也温柔敦厚而不愚,则深于诗者也;疏通知远而不诬,则深于书者也;广博易良而不奢,则深于乐者也;絜静精微而不贼,则深于易者也;恭俭庄敬而不烦,则深于礼者也;属辞比事而不乱,则深于春秋者也。”

Khổng tử viết: nhập kì quốc, kì giáo khả tri dã. Kì vi nhân dã, ôn nhu đôn hậu, Thi giáo dã; sơ thông tri viễn, Thư giáo dã; quảng bác dị lương, Nhạc giáo dã; Khiết tĩnh tinh vi, Dịch giáo dã; Cung kiệm trang kính, Lễ giáo dã; Chúc từ tỉ sự, Xuân Thu giáo dã. Cố Thi chi thất, ngu; Thư chi thất, vu; Nhạc chi thất, xa; Dịch chi thất, tặc; Lễ chi thất, phiền; Xuân thu chi thất, loạn. Kì vi nhân dã ôn nhu đôn hậu nhi bất ngu, tắc thâm ư thi giả dã; sơ thông tri viễn nhi bất vu, tắc thâm ư thư giả dã; quảng bác dị lương nhi bất xa, tắc thâm ư nhạc giả dã; khiết tĩnh tinh vi nhi bất tặc, tắc thâm ư dịch giả xã; cung kiệm trang kính nhi bất phiền, tắc thâm ư lễ giả dã; chúc từ tỉ sự nhi bất loạn, tắc thâm ư xuân thu giả dã.

(vii) Thục thế chủ nghĩa  – 淑世主义 : chữ thục có nghĩa là trong trẻo, thanh khiết; khi dùng cho phụ nữ thì có nghĩa thiện, đẹp (như trong thục đức, thục nữ); tiếng Anh là good, pure, virtuous, charming.

Hàn Sinh, hôm nay ta là Hàn Sinh.

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: