Trì trung chi vật – Cảm khái…

Mấy hôm rồi ốm quá, theo lời khuyên của nàng Dật là cơ hội để ngồi luyện phim chưởng truyện chưởng các loại, khỏi phải quan tâm gì khác… Cũng nhân có lời khuyên bảo chân thành hợp lòng người của nàng Dật 🙂 , giở thử mấy trang Khuynh thế hoàng phi, không phải kiếm hiệp, mà là cổ đại ngôn tình, đọc qua qua, nhưng có câu này đập vào mắt:

Á bối cảnh  hẵng: đại loại là em Phúc Nhã (công chúa vong quốc- đào chính) giả danh Phan Ngọc-con gái một viên quan nhỏ ở tỉnh lẻ, vào hoàng cung nước … tuyển thái tử phi, buổi tối phải tụ tập ăn uống với vài ba em thí sinh khác. Các em kia toàn con nhà có máu mặt, tức là toàn con cháu các cụ hàng top: con tể tướng kiêm cháu gái ruột hoàng hậu, con đại tướng quân, con thượng thư vân vân.

Trước khi đi ăn nha hoàn trong cung của em là Vân Châu  giúp em  trang sức lộng lẫy, nhưng em bỏ hết, nói với em Vân Châu đại ý như thế quá thu hút chú ý của người khác (không có nhà mặt phố bố làm to thì nên khiêm tốn biết giữ thân phận trước mặt toàn thiên kim tiểu thư các trọng thần).

… và câu đó đây: Trong khoảnh khắc quay lại thấy ánh mắt tán thưởng của Vân Châu. Hóa ra Vân Châu này cũng không phải là trì trung chi vật.

Ý là khen em Vân Châu cũng thông minh khôn ngoan hiểu biết thức thời, hiểu được đạo lý sinh tồn trong cuộc sống, không nông cạn tầm nhìn hạn hẹp ếch ngồi đáy giếng. Hehehe, tóm lại là những ai thông minh khôn ngoan hiểu biết thì có thể gọi là không phải trì trung chi vật. Suy ngược lại thì… do đó mới có tình trạng gọi là cảm khái….

😀

Trì Trung

theo trang này: http://baike.baidu.com/view/1230540.htm

池中之物 (chí zhōng zhī wù)

解释:池:池塘。比喻没有远大抱负的人。   出处:晋·陈寿《三国志·吴志·周瑜传》:“恐蛟龙得云雨,终非池中之物也。”

示例:据先生甘贫守困,待势乘时,所谓蛟龙得云雨,终非~。 ★元·无名氏《冻苏秦》第一折

Giải thích: trì: trì đường = cái ao. phép ẩn dụ (metaphor) chỉ người không có hoài bão khát vọng cao xa.(–> nên không làm nên đại sự)

Xuất xứ: Tấ n. Trần thọ <Tam Quốc Chí. Ngô Chí. Chu (Châu) Du truyện>: “khủng giao long đắc vân vũ, chung phi trì trung chi vật dã”.

Chỗ này giải thích rõ hơn: http://baike.baidu.com/view/1038308.htm

蛟龙得云雨,终非池中物 (jiāo lóng dé yún yǔ,zhōng fēi chí zhōng wù)

解释:蛟龙:传说中的一种神龙。蛟龙得到云和雨,就会飞腾上天,终究不会呆在池中。比喻有才能的人一旦遇到机会,就会充分施展才华。

出处:《三国志·吴志·周瑜传》:“刘备以枭在雄之姿,而有关羽、张飞熊虎之将,恐蛟龙得云雨,终非池中物也.

Giao long đắc vân vũ, chung phi trì trung vật

Giải thích: giao long: một loại thần long trong truyền thuyết. Giao long gặp lúc có mây mưa, sẽ bay lên trời, kết  cục sẽ không ở trong ao. Tỷ dụ như người có tài năng gặp được cơ hội, sẽ thi triển hết tài hoa.

Xuất xứ: <Tam Quốc chí. Ngô chí. Châu Du truyện> ”Lưu Bị dĩ kiêu tại hùng chi thế (hiểu  được nghĩa, nhưng ko dịch được), nhưng có các hổ tướng Quan Vũ, Trương Phi, chỉ e giao long đắc vân vũ, không phải trì trung chi vật “.

Theo diễn đàn của tàng thư viện: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=6564621

“trì trung chi vật”: ý nói người bình thường, không có sự nghiệp, tài năng gì đặc biệt. Cái này là dựa trên câu chuyện cá chép hóa rồng. Con cá chép sống ở trong ao, nếu nhảy qua được Long Môn thì hóa thành rồng, nếu không qua được thì vẫn chỉ là con cá chép bình thường mà thôi. Cho nên nói “bất thị trì trung chi vật” ám chỉ là một ngày nào đó kẻ đang nói đến sẽ trở thành rồng/kẻ hơn người.

Chưa kiểm chứng được câu chuyện cá chép hóa rồng.

Nhưng tóm lại chung thì là: phi trì trung chi vật là chỉ những người vừa có tài vừa có hoài bão, ko cam phận ở trong ao mà khi gặp thời thế sẽ bay lên chín tầng mây 🙂 (đừng quên suy ngược lại … T_T)

Tạm thế đã nhỉ.

liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – tặng nàng Dật Ly

Hôm nọ đọc được trong 1tuyển tập thành ngữ cổ sự TQ, thấy có nhắc đến câu này, đã biến thành 1 câu đại loại như thành ngữ, chợt nhớ đến nàng Dật Ly và bài viết về Lục Du, nên chép lại ra đây cho nàng tham khảo (là ta dịch thô từ tiếng Trung sang, đảm bảo giữ ý thôi)

  1.  Điển cố: Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ – Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, câu trong bài Du sơn tây thôn của Lục Du
  2. Giải nghĩa: nguyên để hình dung cảnh xuân tươi đẹp của thôn ở phía trước, sau  ẩn dụ (metaphor)  hình thế/ hoàn cảnh/ sự kiện tốt  mới đột nhiên xuất hiện.
  3. Cách sử dụng: làm tân ngữ, định ngữ, mệnh đề
  4. Thành ngữ cổ sự: thời kỳ Nam Tống, Lục Du bị miễn chức về quê cũ Sơn Âm, ở quê nhàn cư 3 năm, đọc sách qua ngày. Vào một ngày tháng tư, cảnh xuân tươi đẹp, Lục Du một mình đến Nam Sơn du ngoạn, đi qua núi lại đến núi, cuối cùng tìm thấy một sơn thôn nằm khuất bóng liễu xanh, rồi làm bài thơ Du sơn tây thôn.

🙂 tóm lại, có vẻ như cái ông Lục Du đó, không có ý thiền gì đâu, chỉ đơn giản tả cảnh thôi, cái ý ẩn dụ cũng là do người sau thêm vào…

P.S. để đặt một câu chắc là như thế này: Nó đang hết sạch tiền, nhưng liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, Chi Thượng bạn nó tự dưng mừng tuổi nó vài triệu.

HS

%d bloggers like this: